AshleyMireya '17BeccaStella '16ShelbyStella Cake SmashStella 8monthsJanaeElliotStella 3monthsBradyKelseySadie Cake SmashKylaTanner Cake SmashElissaSelena Cake SmashAubrey Cordray '14